Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Như Quỳnh 04/03/2021
2 VÕ ĐĂNG VỮNG 04/03/2021
3 Phạm Như Quỳnh 04/03/2021
4 Nguyễn Thị Mỹ Linh 04/03/2021
5 LẠI THỊ KIM THOA 04/03/2021
6 Thái Việt Trinh 04/03/2021
7 Nguyễn Kim Huệ 04/03/2021 08/03/2021
8 Nguyễn Kim Thanh 04/03/2021 08/03/2021
9 Lê Thu Hương 04/03/2021 26/03/2021
10 Nguyễn Khánh Linh 04/03/2021