Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 KIỀU THỊ TRINH NƯƠNG 27/01/2022
3 NGUYỄN DUY CANG 27/01/2022 18/02/2022
4 NGUYỄN VĂN LINH 27/01/2022 18/02/2022
5 TÔ VĂN MỪNG 27/01/2022
6 NGUYỄN NGỌC DUY THĂNG 27/01/2022
7 NGÔ THỊ BÍCH HUYỀN 27/01/2022 18/02/2022
8 NGUYỄN VĂN ĐOAN 27/01/2022 18/02/2022
9 TRẦN MINH PHONG 27/01/2022 15/02/2022
10 DƯƠNG NGUYỄN THU HẠNH 27/01/2022 18/02/2022