Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 25/01/2022 10/02/2022
3 TRẦN VĂN THI 25/01/2022 10/02/2022
4 Lê Thị Huyền Anh 25/01/2022 28/01/2022
5 TRẦN VĂN THI 25/01/2022 10/02/2022
6 PHAM QUYNH TRANG-DHL 25/01/2022 16/02/2022
7 HO CHI MINH CITY BOOK DISTRIBUITON-DHL 25/01/2022 16/02/2022
8 TRẦN VĂN THI 25/01/2022 10/02/2022
9 TRẦN VĂN THI 25/01/2022 10/02/2022
10 CÔNG TY TNHH KYOWON THE ORM VIỆT NAM 25/01/2022 10/02/2022