Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN XUÂN THƠI 28/10/2021
3 LÂM TRIỂN TOÀN 28/10/2021
4 NGUYỄN NGỌC THANH TÂM 28/10/2021
5 NGUYỄN VŨ HOÀNG AN 28/10/2021
6 THAI THI KIM QUY 28/10/2021
7 Hồ Hoàng Trường 28/10/2021
8 Lê Thị Thuý 28/10/2021
9 Nguyễn Thị Diệu Kiều 28/10/2021
10 Huỳnh Quốc Nam 28/10/2021