Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Nguyễn Thị Thu Hà 19/10/2021
3 Trần Hữu Hiệp 19/10/2021
4 PHẠM THỊ TƯƠI 19/10/2021
5 Nguyễn trọng TƯỞNG 19/10/2021
6 PHẠM VĂN CƯỜNG 19/10/2021
7 HOÀNG BẢO NHI 19/10/2021
8 TRẦN THỊ PHƯƠNG 19/10/2021 22/10/2021
9 Phuong thi nguyet 19/10/2021 28/10/2021
10 LẠI THỊ HẢI 19/10/2021