Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Phú Thành 01/03/2021
2 TRẦN VĂN THI 01/03/2021
3 Phan Thị Bích Ngọc 01/03/2021
4 LÊ THỊ MỘNG THƯỜNG 01/03/2021
5 HUỲNH NGỌC KIM THƯƠNG 01/03/2021
6 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 01/03/2021
7 Tran Quang Vinh 01/03/2021
8 Đàm Bảo Hán 01/03/2021
9 PHẠM NGUYỄN THUỲ KHANH 01/03/2021
10 Đinh Thị Ngọc Quyên 01/03/2021 10/03/2021