Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG CẨM HƯNG 29/01/2022 21/02/2022
3 VŨ VĂN ĐỒNG, ĐINH THỊ HỒNG HẠNH 29/01/2022 14/02/2022
4 NGÔ HOÀNG THẮNG 29/01/2022 21/02/2022
5 PHẠM THỊ MƯỜI 29/01/2022 21/03/2022
6 NGUYỄN NGỌC MAI TRINH 29/01/2022 07/02/2022
7 LÊ THỊ HÀ DIỄM 29/01/2022 21/02/2022
8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 29/01/2022 21/02/2022
9 Nguyễn thị thu hồng 29/01/2022
10 Hoàng Thị Thúy Diễm 29/01/2022