Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH THỊ KIM THOA 28/01/2022
3 Châu Bình 28/01/2022
4 LÊ NGỌC QUANG 28/01/2022
5 NGUYỄN KIM PHÙNG 28/01/2022
6 NGUYỄN MINH CHÂU 28/01/2022 07/02/2022
7 Đỗ Thị Tuyết 28/01/2022
8 LÊ THỊ LAN ANH 28/01/2022 09/02/2022
9 ĐỖ CHIẾN QUÝ - PHẠM THỊ GẤM 28/01/2022 18/02/2022
10 PHẠM NGỌC MINH 28/01/2022 18/02/2022