Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ BÍCH THÙY 24/01/2022
3 nguyễn thị hường 24/01/2022
4 LƯU THỊ NGỌC 24/01/2022
5 VÕ DUY KHANG 24/01/2022
6 nguyễn thị thu trang 24/01/2022
7 đào văn đức 24/01/2022
8 DƯƠNG MINH CHÂU 24/01/2022
9 Trần Hữu Hiệp 24/01/2022
10 Trần Hữu Hiệp 24/01/2022