Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thái Thiện 17/05/2022
3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DO DO 17/05/2022
4 Tho Le 17/05/2022
5 TRẦN VĂN THI 17/05/2022
6 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH 17/05/2022
7 LÊ THỊ HẠNH HOA 17/05/2022
8 LÊ THỊ LỆ THU 17/05/2022
9 CÔNG TY TNHH VŨ NGUYỄN ANH NGUYÊN 17/05/2022
10 Trịnh Thị Tố Loan 17/05/2022