Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ ANH HOÀNG 18/05/2022
3 HUỲNH THUỴ THU TRANG 18/05/2022
4 ĐẶNG PHỤNG NHI 18/05/2022
5 Nguyễn Đức Hưng 18/05/2022
6 MAI VĂN HẠO 18/05/2022
7 Đặng Thanh Thảo 18/05/2022
8 NGUYỄN DOÃN HIẾU 18/05/2022
9 Hồ đức thanh 18/05/2022
10 VŨ THỊ LINH 18/05/2022