Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thanh Phi 28/10/2021
3 NGUYỄN KIM PHƯỢNG 28/10/2021
4 Lương Quốc Anh 28/10/2021
5 LÊ THỊ YẾN OANH 28/10/2021
6 ĐẶNG QUANG ÂN 28/10/2021
7 ĐẶNG BẢO THÚY 28/10/2021
8 ĐẶNG THỊ NGỌC LINH 28/10/2021
9 VĂN MINH TUẤN 28/10/2021
10 Hồ Thị Mỹ Dung 28/10/2021