Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH TMDV GNVT Haco 04/12/2021
3 Phan Thị Thảo Trúc 04/12/2021
4 Cty TNHH Thế Trí Anh 04/12/2021
5 Trần Tường Linh 04/12/2021
6 Lê Thị Trúc Ngọc 04/12/2021
7 LÊ THỊ MỸ HẰNG 04/12/2021
8 Trần Tường Linh 04/12/2021
9 Đinh Thị Trúc My 04/12/2021
10 Nguyễn Huỳnh Ngọc 04/12/2021