Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN MÁC 18/08/2022
3 KHUẤT HẢI NAM 18/08/2022
4 KHUẤT HẢI NAM 18/08/2022
5 PHẠM DUY KHÁNH 18/08/2022
6 NGUYỄN VÕ TUẤN AN 18/08/2022
7 PHẠM THỊ HƯƠNG 18/08/2022
8 trần minh phụng 18/08/2022
9 phòng trúc thanh 18/08/2022
10 TRẦN THỊ HOÀNG DIỄM 18/08/2022 05/09/2022