Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 19/05/2022
3 Lê Thị Phương Linh 19/05/2022
4 Nguyễn Quý (Quí) 19/05/2022
5 Lê Thị Kim Liên 19/05/2022
6 Võ Thị Duy Thừa 19/05/2022
7 NGUYỄN CẨM HẰNG 19/05/2022
8 LÊ MẠNH CƯỜNG 19/05/2022
9 Nguyễn Thanh Hải 19/05/2022
10 NGUYỄN THỊ KIM THANH 19/05/2022