Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ MẬU HOÀNG 26/10/2021
3 TRƯƠNG THOẠI TƯỜNG 26/10/2021
4 Lê Thị Chỉ 26/10/2021
5 b 26/10/2021
6 Ngo Thi Tu Anh 26/10/2021 05/11/2021
7 LÊ TRƯỜNG VŨ 26/10/2021
8 Nguyễn Thành Nhân 26/10/2021
9 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 26/10/2021
10 NGUYỄN ĐĂNG MINH PHƯƠNG 26/10/2021