Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THÙY LĨNH 30/11/2021
3 LÊ HỮU TÙNG 30/11/2021
4 Trương Thị Minh Mẫn 30/11/2021
5 TRỊNH ĐÌNH THỊNH 30/11/2021
6 Trần Thị Ngọc Đến 30/11/2021
7 Trần Thị Thu Trang 30/11/2021
8 Lê Thị Bích Vân 30/11/2021
9 Lê Tuấn Minh 30/11/2021
10 LÝ TỐ SEN 30/11/2021