Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ KIM ANH 27/09/2022
3 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 27/09/2022
4 LÊ THỊ MINH HIỀN 27/09/2022
5 NGUYỄN VĂN CHIẾN 27/09/2022
6 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 27/09/2022
7 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 27/09/2022
8 Nguyễn Lê Minh Châu 27/09/2022
9 NGUYỄN HỌC ĐỨC 27/09/2022
10 Trần Tất Thắng 27/09/2022