Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Châu Anh Thư 15/10/2018
2 PHẠM QUỐC ĐẠT 15/10/2018 05/11/2018
3 bưu điện 15/10/2018 15/10/2018
4 bưu điện 15/10/2018 15/10/2018
5 bưu điện 15/10/2018 15/10/2018
6 bưu điện 15/10/2018 15/10/2018
7 Văn Thị Cẩm Nhung 15/10/2018
8 NGUYỄN HỮU PHÚC 15/10/2018 05/11/2018
9 bưu điện 15/10/2018 15/10/2018
10 bưu điện 15/10/2018 15/10/2018