Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hoàn Hảo 08/07/2022
3 Nguyễn Thị Xuân Nguyệt 08/07/2022
4 TRẦN VĂN ĐẠT 08/07/2022
5 Lê Hoàng cẩm quyên 08/07/2022
6 Nguyễn Huy Hoàng 07/07/2022
7 Khổng Tường Thắng 07/07/2022
8 Khổng Tường Thắng 07/07/2022
9 Hoàng Đình Sang 07/07/2022
10 Khổng Tường Thắng 07/07/2022