Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trịnh Anh Khoa 19/05/2022
3 PHẠM THÀNH QUYỀN 19/05/2022 24/05/2022
4 Phan Thị Huyền 19/05/2022
5 HỨA DUY THAO 19/05/2022
6 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 19/05/2022
7 BÙI HỮU TÙNG 19/05/2022 24/05/2022
8 TRƯƠNG VĂN EM 19/05/2022
9 Trịnh Anh Khoa 19/05/2022
10 LÝ THỊ THU VY 19/05/2022