Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Văn Bình 04/10/2022
3 CÔNG TY TNHH HEPHAESTUS CERAMIC 04/10/2022
4 KIM LÝ THANH VY 04/10/2022
5 CAO THỊ THÙY TRANG 04/10/2022
6 TRẦN THỊ MAI THI 04/10/2022
7 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 04/10/2022
8 HUỲNH THANH AN 04/10/2022
9 TRÌNH NGÔ BỈNH 04/10/2022
10 TRẦN THỊ DẪN 04/10/2022