Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Quốc Tân 12/05/2021
2 Ngô Thị Quỳnh Trang 12/05/2021
3 NGUYỄN ĐỨC THỌ 12/05/2021
4 Nguyễn Thị Tuyết Sương 12/05/2021
5 Nguyễn Quốc Tân 12/05/2021
6 Au Gia Phước 12/05/2021 17/05/2021
7 Lâm Thị Thanh Huyền 12/05/2021
8 Nguyễn Thúy Hương 12/05/2021 13/05/2021
9 NGUYỄN NHẬT ÁNH 12/05/2021
10 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 12/05/2021