Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTY E CHANG ĐỊNH KỲ 25/05/2022
3 phạm anh Kiệt 25/05/2022
4 PHẠM THỊ THU TRANG 25/05/2022
5 Bùi Chiêu Hạ 25/05/2022
6 Nguyễn Thị Bình An 25/05/2022
7 TRẦN THỊ LAN ANH 25/05/2022
8 Nguyen Hoang Kim 25/05/2022
9 PHẠM THỊ KIM NGỌC 25/05/2022
10 Hồ Hoàng Trường 25/05/2022