Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG THỊ THANH 03/10/2022 05/10/2022
3 LƯƠNG PHÚC TRÌNH 03/10/2022
4 Hà Thị Huệ 03/10/2022
5 Hà Thị Huệ 03/10/2022
6 LÊ THỊ THÙY TRANG 02/10/2022
7 TRẦN THỊ TRÚC LINH 02/10/2022
8 Trần Ngô Hữu Hoài 02/10/2022
9 Trần Thị Bích Liên 02/10/2022 24/10/2022
10 Lê Ngạn Tân 02/10/2022 24/10/2022