Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐINH PHÚ HIẾU 23/10/2021
3 NGUYỄN THỊ CÁNH 23/10/2021
4 NGUYỄN HỮU THỌ 23/10/2021 08/11/2021
5 HÀ CÔNG BÌNH 23/10/2021 28/10/2021
6 ĐOÀN THỊ LỆ KIỀU 23/10/2021 25/10/2021
7 NGUYỄN VĂN QUANG 23/10/2021 28/10/2021
8 LÊ HỒNG ANH 23/10/2021 28/10/2021
9 Phạm Thị Mỹ Trang 23/10/2021
10 ĐINH THỊ LOAN ( ĐOÀN NGỌC QUYỀN ỦY QUYỀN ) 23/10/2021 25/10/2021