Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Ngọc Khánh 20/06/2021
2 Huỳnh Phương Khanh 20/06/2021
3 TRỊNH THỊ HẰNG 20/06/2021
4 Đỗ Thị Việt Thanh 20/06/2021 23/06/2021
5 TRƯƠNG THỊ THANH THANH TÂM 20/06/2021 23/06/2021
6 LÊ THÙY TRANG 20/06/2021 23/06/2021
7 Phạm Thị Vân 20/06/2021 23/06/2021
8 NGUYỄN PHƯỚC VŨ 20/06/2021 23/06/2021
9 PHAN DINH NAM 20/06/2021
10 Ngô Thị Bích Tiên 20/06/2021 23/06/2021