Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 03/12/2021
3 Nguyễn Thị Cẩm Loan 03/12/2021
4 TRƯƠNG LÊ NGỌC HÂN 03/12/2021
5 Phạm Thu Thảo 03/12/2021
6 Lý Thị Kim Ngân 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Kiều Nương 03/12/2021
8 TRẦN THỊ MY 03/12/2021
9 Từ Minh Thư 03/12/2021
10 Công Ty CP Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Gia Lý 03/12/2021