Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 02/08/2021
2 LÊ THỊ ANH THƯ 02/08/2021
3 PHAN VĂN SỬ 02/08/2021
4 Trần Thể Hà 02/08/2021
5 PHẠM THỊ THÙY THANH 02/08/2021
6 NGÔ HỒNG PHƯỢNG 02/08/2021
7 Hồ Triển Vũ 02/08/2021 04/08/2021
8 Bưu điện (Liên hệ: Nguyễn Tuấn Long) 02/08/2021 05/08/2021
9 Bưu điện (Liên hệ: Nguyễn Tuấn Long) 02/08/2021 05/08/2021
10 Nguyễn Minh Quân 02/08/2021 05/08/2021