Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 08/05/2021 08/05/2021
2 ĐẶNG ĐĂNG KHÔI 07/05/2021
3 VŨ ĐỖ HOÀNG TUẤN 07/05/2021
4 Phạm Ngọc Minh Liêm 07/05/2021
5 NGÔ MINH TRÍ 07/05/2021
6 Trương Thị Ngọc Bích 07/05/2021
7 Huỳnh Thị Thu Hà 07/05/2021
8 Bùi Quốc Thanh Liêm 07/05/2021
9 Ngô Quốc Phú 07/05/2021
10 PHẠM THỊ NGA 07/05/2021