Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH GIA THỊNH 12/05/2021 13/05/2021
2 TRẦN VĂN THI 12/05/2021 21/05/2021
3 PHAN THỊ LAN(0909432866 12/05/2021 13/05/2021
4 NGUYỄN VĂN KỲ 12/05/2021 26/05/2021
5 CÁP VĂN PHÚC - LÊ THỊ ÁI THANH 12/05/2021 13/05/2021
6 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 12/05/2021 02/06/2021
7 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 12/05/2021 13/05/2021
8 HUỲNH VĂN LÝ 12/05/2021 13/05/2021
9 Đoàn Văn Thủy 12/05/2021 14/06/2021
10 Nguyễn Thị Tuyết 12/05/2021 14/06/2021