Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Quốc Thống 19/01/2022
3 Nguyễn Hoàng Việt 19/01/2022
4 Phạm Thanh Minh 19/01/2022
5 VÕ MINH TẠO 19/01/2022 25/01/2022
6 Lê Thành Đạt 19/01/2022 26/01/2022
7 Trịnh Thị Như Ngọc 19/01/2022
8 Nguyễn Thị Như Phương 19/01/2022
9 Nguyễn Thành Nhân 19/01/2022 26/01/2022
10 Phạm Thị Thu Uyên 19/01/2022 24/01/2022