Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đinh Thị Ngọc Cúc 24/05/2022
3 TRẦN HỒNG NHI 24/05/2022
4 Công ty Cổ Phần DOMEC 24/05/2022
5 Đỗ thị thủy 24/05/2022
6 VŨ THỊ TƯƠI 24/05/2022
7 Đỗ thị thủy 24/05/2022
8 Công ty TNHH TM Quốc Tế Sparkling 24/05/2022
9 LÊ THỊ KIM PHỤNG 24/05/2022
10 NGUYỄN LONG BIÊN 24/05/2022