Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THI THI 20/01/2022
3 Nguyễn Thị Xuân Hiệp 20/01/2022
4 Vu Thi Linh Duyen 20/01/2022
5 Trần Nhựt Trường 20/01/2022
6 Nguyễn Thị Xuân Hiệp 20/01/2022
7 TRẦN THẾ HOÀNG 20/01/2022 20/01/2022
8 Nguyễn Thị Xuân Hiệp 20/01/2022
9 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/01/2022
10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU 20/01/2022 26/01/2022