Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN NHỨT 01/07/2022
3 NGÔ THỊ MỸ THUẬN 01/07/2022
4 TRUONG THI THANH THAO 01/07/2022
5 LÊ QUANG TRUNG 01/07/2022
6 Ngô Thị Mai Hạnh 01/07/2022
7 Nguyễn Thị Thuý Linh 01/07/2022
8 Phùng Thị Thu Trang 01/07/2022
9 NGUYỄN THIỆN HÓA 01/07/2022
10 Hoàng Việt Phong 01/07/2022