Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Tiến Dũng 30/10/2020
2 NGUYỄN THỊ THÚY LIÊN 30/10/2020
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 29/10/2020
4 Trần Cao Bằng 29/10/2020
5 LÊ THỊ LIÊN 29/10/2020
6 TRẦN THỊ KIM THUYỀN 29/10/2020
7 Đỗ Thị Yên Chi 29/10/2020
8 ha doan cuong 29/10/2020
9 Nguyễn Hoài Phương 29/10/2020
10 PHẠM PHƯƠNG 29/10/2020