Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THANH ĐÔNG 17/05/2022
3 TRẦN PHƯƠNG 17/05/2022
4 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ELEGANT SPACE 17/05/2022
5 Đào Hữu Lộc 17/05/2022 24/05/2022
6 Phan Thanh Tòng 17/05/2022
7 TRẦN THỊ KIM CHI 17/05/2022 31/05/2022
8 Đậu Thị Nam Sương 17/05/2022
9 Đào Hữu Lộc 17/05/2022 24/05/2022
10 PHẠM THỊ THÚY HẠNH 17/05/2022 18/05/2022