Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THẾ ANH 27/09/2022
3 Phạm Lê Khoa 27/09/2022
4 NGUYỄN THẾ ANH 27/09/2022
5 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KARAOKE ICOOL 20 27/09/2022
6 NGUYỄN THẾ ANH 27/09/2022
7 Cao Lê Thảo Duyên 27/09/2022
8 Mai Xuân Quốc Minh 27/09/2022
9 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KARAOKE ICOOL 20 27/09/2022
10 MA KHÁNH THY 27/09/2022