Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DIỆP PHỐI QUYÊN 05/10/2022
3 Vũ Thị Ngọc Bích 05/10/2022
4 TRẦN HỮU PHƯỚC 05/10/2022
5 NGUYỄN PHẠM HOÀNG LÂM 05/10/2022
6 NGUYỄN NGỌC MAI KHANH 05/10/2022
7 PHẠM ĐÌNH LOAN 05/10/2022
8 THÁI THỊ HẠNH 05/10/2022
9 Lê Văn Cường 05/10/2022
10 NGUYỄN NGỌC MAI KHANH 05/10/2022