Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Công ty TNHH TM và DV Kỹ Thuật A.M.S 19/10/2021
3 Đồng Viết Hoàng Phương 19/10/2021
4 Nguyễn Phú Lộc 19/10/2021
5 hồ vũ bảo huy 19/10/2021
6 PHẠM THỊ THU HÀ 19/10/2021
7 Lâm Kim Thu 19/10/2021
8 Lê Tuấn Hải 19/10/2021 02/11/2021
9 Nguyễn Thị Bình An 19/10/2021
10 Lưu Quảng Sanh 19/10/2021 21/10/2021