Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRƯỜNG QUYÊN 24/05/2022
3 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN AN 24/05/2022
4 TRẦN CHÁNH THI 24/05/2022 25/05/2022
5 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 24/05/2022
6 Nguyễn Thị Phông 24/05/2022
7 CÔNG TY TNHH QBK PLATECH 24/05/2022
8 Nguyễn Hồng Đức 24/05/2022
9 Nguyễn Quốc Thống 24/05/2022
10 Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Huy Phát 24/05/2022