Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Võ Thị Hảo 13/06/2021 14/07/2021
2 Ngô Minh Tuân 13/06/2021 14/07/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI JS VTB 13/06/2021 14/07/2021
4 Ngô Minh Tuân 13/06/2021 14/07/2021
5 Mạc Thị Tường Duy 13/06/2021 14/07/2021
6 Nguyễn Thị Loan 13/06/2021 14/07/2021
7 TRINH THI THUY TRANG 13/06/2021
8 Đinh Thị Minh Thanh 13/06/2021 14/07/2021
9 Ngô Thị Bích Tiên 13/06/2021
10 Đinh Thị Minh Thanh 13/06/2021 14/07/2021