Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Phạm minh Thuận 19/10/2021
3 nguyễn thị lê nguyệt 19/10/2021
4 NGUYỄN THỊ OANH 19/10/2021
5 Nguyễn Văn cường 19/10/2021 02/11/2021
6 CHÂU QUỐC BÌNH 19/10/2021
7 Phạm Trương Trang Dũng 19/10/2021 02/11/2021
8 PHẠM THANH SÔNG 19/10/2021 20/10/2021
9 Đặng Trần Ngọc Mai 19/10/2021
10 Bưu điện 19/10/2021 22/10/2021