Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ KIM NGÂN 06/10/2022 21/10/2022
3 Nguyễn Quốc Thống 06/10/2022
4 Ngô Thị Minh Thu 06/10/2022
5 LỢI KIM PHỤNG 06/10/2022
6 Trần Thị Ngọc Dung 06/10/2022
7 Bùi cồng hậu 06/10/2022
8 PHẠM BÍCH LIÊN 06/10/2022 11/10/2022
9 Trần Thị Thúy Vi 06/10/2022
10 NGUYỄN THỊ NGỌC HẢO 06/10/2022