Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ TRI KỶ - UNG CHOANG MỸ 16/06/2021
2 NGUYỄN THỊ THU HÀ 16/06/2021
3 Trần Thị Bích Phượng 16/06/2021 16/07/2021
4 LƯƠNG MỸ CHÂU 16/06/2021 21/06/2021
5 lê minh toàn - chấm dứt 16/06/2021 21/06/2021
6 NGUYỄN ĐỄ - HỒ THỊ KIẾM 16/06/2021
7 lê minh toàn - cấp mới 16/06/2021 21/06/2021
8 NGUYỄN THỊ PHỤNG 16/06/2021 21/06/2021
9 Lưu Thị Minh Nguyệt 16/06/2021 25/06/2021
10 LÊ THÀNH ĐẠT 16/06/2021