Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 26/05/2022 16/06/2022
3 Lê Thị Ngọc Lan 26/05/2022
4 Hoàng Sơn NGUYỄN 26/05/2022
5 trần thị thủy 26/05/2022
6 Trần Cẩm Tú 26/05/2022
7 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 26/05/2022
8 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 26/05/2022
9 CÔNG TY TNHH TM AN TIẾN MỸ 26/05/2022
10 trần thị thủy 26/05/2022