Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Kỳ Nam 18/01/2022
3 ĐOÀN THỊ CẨM HÀ 18/01/2022
4 Hồ Thị Thùy Linh 18/01/2022 24/01/2022
5 NGUYỄN VĂN THIỆN 18/01/2022 19/01/2022
6 Nguyễn Xuân Vũ 18/01/2022
7 Trần Thị Hường 18/01/2022 21/01/2022
8 NGUYỄN THỊ HIỂN 18/01/2022 09/02/2022
9 NGUYEN THI MAI KHOI 18/01/2022
10 Nguyễn Thị Thanh Tâm 18/01/2022