Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hạnh 28/11/2020 01/12/2020
2 DƯƠNG VŨ MINH QUÂN 28/11/2020
3 Lê Quốc Thành 28/11/2020
4 NGUYỄN ĐẮC VŨ - 0967034079 28/11/2020 30/11/2020
5 ĐẶNG THỊ TUYẾT LINH 28/11/2020
6 NGUYỄN HẢI THÀNH 28/11/2020 02/12/2020
7 VÕ ANH TUẤN 28/11/2020 14/12/2020
8 CÙ HOÀNG DANH 28/11/2020 30/11/2020
9 Nguyễn Thị Ngọc Hương 28/11/2020
10 ĐẶNG NGỌC SƠN -CNĐC -UQ HUỲNH VĂN TIỀU 28/11/2020 14/12/2020