Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN SƠN GIANG 19/08/2022
3 Hà Thị Tuất 19/08/2022
4 LÊ OANH TÚ HIỀN 19/08/2022
5 Phạm Thị Mai Hương 19/08/2022
6 CAO THỊ TUYẾT MAI 19/08/2022 05/09/2022
7 Trần Bá Nhiệm - Nguyễn Thị Thu Hiền 19/08/2022 05/09/2022
8 TRANG TRẦN DIỄM QUỲNH 19/08/2022 24/08/2022
9 NGUYÊN BẢO LÂM - HOÀNG THỊ HỒNG HOA 19/08/2022 05/09/2022
10 Lương Tiểu 19/08/2022 24/08/2022