Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ HỒNG THY 28/01/2022 07/02/2022
3 TRẦN VĂN TUẤN 28/01/2022 07/02/2022
4 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 28/01/2022 18/02/2022
5 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 28/01/2022 07/02/2022
6 TRẦN HỮU NHÂN 28/01/2022 07/02/2022
7 Anbotsuto 28/01/2022
8 LÊ VĂN TIẾN 28/01/2022
9 LÂM TIẾN DŨNG 28/01/2022 07/02/2022
10 NGUYỄN TRẦN HOÀI NAM 28/01/2022 25/02/2022